Eredetiségvizsgálat, +36 70 252 9576, eredetvizsgálat, mobil állapotv. , eredetvizsgáló budapest


A tartalomhoz

Mikor kell az eredetvizsgálat?

Mikor van szükség eredetiségvizsgálatra?

a) nem a gyártótól, illetve márkakereskedőtől közvetlenül beszerzett új jármű első forgalomba helyezésekor, valamint a járműnyilvántartásban nem szereplő lassú jármű forgalomba helyezésekor

b) a forgalomból végleg kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor

c) a kivitel előtt Magyarországon már forgalomba helyezett járművek külföldre történő értékesítése miatt a jármű forgalomból történő kivonásakor, illetve a kiviteli rendszám kiadásakor

d) a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelőzően

e) ha a közlekedési hatóság a jármű alvázszámában az eredeti állapothoz képest változást észlel

f) a jármű (kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját) tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor

g) ha a nyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a Hivatal elrendeli

h) biztosítási esemény, (kárrendezés kapcsán) forgalomból kivont jármű ismételt forgalomba helyezésekor

A nyilvántartásba vételhez olyan hatósági bizonyítvány (határozat) fogadható el, amelynek kiállítása óta hatvan napnál több nem telt el.
A hatvan napos határidőbe nem számít bele az-az idő, amíg az eredetiség vizsgálatot követő büntetőeljárás során a jármű lefoglalás címén a nyomozó hatóság őrizetében volt.

A műszaki eredetiség igazolása nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha annak jogalapja öröklés, gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, amikor az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz.

Közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs a volt tulajdonos, ha a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha polgári jogi szerződés teljesülésével a jármű tulajdonosává válhat.
Nem kell elvégezni az eredetiségvizsgálatot az állami szerv kezelésében, tulajdonában lévő jármű egymás közötti (állami szerv állami szervnek) tulajdonjogának változásakor, továbbá a gépjármű-kereskedelemre jogosult vállalkozók (a cégjegyzék, vagy a vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában főtevékenységük szerint) egymás közötti használt jármű adásvételekor, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést, valamint a muzeális jellegű járművek forgalomba helyezése és a tulajdonjog változása esetén.


Eredetiségvizsgálat - +36 70 252 9576 | szaktorgyorgy@gmail.com

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe